Zaterdag 16 november zal de installatie van de nieuwe leden plaatsvinden. Dit houdt in dat zij een belofte afleggen en hun uniform krijgen. Ze zijn dan een echte Esta! Het installeren vindt gewoon plaats tijdens de opkomst. Natuurlijk bent u hier als ouder voor uitgenodigd, maar ook opa's/oma's, broertjes/zusjes, en andere geïnteresseerden zijn welkom! Een aantal dagen voor het installeren volgt er nog een bericht met extra informatie.

Via onderstaande link kunt u de maat van de blouse doorgeven en of er wel of geen das nodig is. Dit kan nog tot zaterdag 2 november 20.00 uur.

https://forms.gle/x1m7VgDFEKrztk3S6

Aan het uniform zitten wel kosten verbonden, namelijk €37,00. Dit is voor een blouse, das en dasring. Als uw kind al een das heeft, dan kost de blouse €32,00 euro. Een losse das bestellen kost €5,00
U kunt dit geld overmaken op rekeningnummer: NL29 RABO 0333 1562 18 t.n.v. S.H. Schaafsma.

Graag onder vermelding van "installatie + naam van de Esta"

Betalen kan uiterlijk tot en met maandag 4 november 22.00 uur!