Op 12 mei vieren we dat de Michiel de Ruyterwacht 35 jaar bestaat. Daarnaast zullen we dan ook de nieuwe boot van de Wilde Vaart te water laten.

We verzamelen 9.00 uur op de boerderij en gaan dan met auto's naar de boten, om deze vervolgens naar Woerden te varen. 's Middags gaan we de boel versieren en 's-avonds is er een barbecue voor leden en oud-leden. Voor leden is dit gratis (oud-leden betalen €7,-- en moeten zich voor 5 mei opgeven bij Jerusha Baars).

Om 20.00 uur houden we een ouderavond met algemene informatie over de zeeverkenners en informatie over het zomerkamp. Hierna is om 21.00 uur de tewaterlating van de nieuwe boot en aansluitend een feest, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd. Het thema van het feest is Blue Sensation, u wordt allen verzocht iets blauws te dragen.