Bijlage: ScoWo coronamaatregelen augustus 2020

Algemeen:
 1. Wie klachten heeft komt niet.
 2. Wie in een oranje gebied is geweest komt niet.
 3. Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.
Opkomsten:
 1. In het nieuwe seizoen draait ieder spelonderdeel weer zijn eigen tijd. (Uitzondering: de luchtverkenners draaien voorlopig nog van 10.15 tot 12.15 uur.)
 2. Opkomsten worden zoveel mogelijk buiten gehouden.
 3. Binnenactiviteiten worden in de eigen opkomstruimte gehouden, waarbij zoveel mogelijk ramen en deuren open staan.
 4. Schreeuwen en zingen binnen is niet toegestaan.
 5. Houd de presentielijst bij vanwege mogelijk contactonderzoek.
 6. Leden nemen zelf een bidon voor drinken. Leiding mag wel drinken aanbieden voor die bidon.
 7. Varen valt onder sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Botenonderhoud, slepen en gemotoriseerde boten vallen daar niet onder.
Contacten:
 1. Leiding en andere vrijwilligers houden altijd 1,5 meter afstand van andere leiding en andere vrijwilligers (ongeacht leeftijd of relaties).
 2. Ouders mogen niet op het terrein komen.
 3. Leden van Bevers, DWEK, paradijsvogels, verkenners, explorers hoeven onderling geen afstand te bewaren.
 4. Leiding van Bevers en DWEK en Paradijsvogels hoeft geen afstand te houden van de leden.
 5. Leiding van verkenners en explorers hoeft geen afstand te houden van de leden bij sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Bij andere activiteiten houden ze wel 1,5 meter afstand.
 6. Leden van loodsen en stam hoeven geen afstand te houden bij sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Bij andere activiteiten houden ze wel 1,5 meter afstand.
 7. (Bege)leiding van loodsen en stam houdt 1,5 meter afstand van de leden.
Bijzondere opkomsten:
 1. Richtlijnen voor kampjes volgen nog. Er zijn geen kampjes mogelijk voor oktober.
 2. Installatie zonder ouders
 3. Geen groeps-overvliegdag in september
 4. Bij andere speciale opkomsten (zowel op groeps- als spelonderdeel niveau) wordt door team groepsbegeleiding bekeken of het mogelijk is.
Hygiëne:
 1. Elk onderdeel maakt na zijn opkomst de toiletten (incl. deuren en kranen) schoon.