Plaatsingslijst en tijden

Binnen onze groep werken we met plaatsingslijsten. U kunt uw kind opgeven voor de plaatsingslijst via dit formulier.
Inschrijven kan vanaf de geboorte.

Elk jaar zijn er 2 plaatsingsmomenten waarop we kinderen van de lijst aannemen: maart en september. We kijken hierbij naar de inschrijfdatum.

Plaatsingstijden:

  • 0-4 jaar: er zijn geen onderdelen voor deze leeftijd. Uw kind blijft op de plaatsingslijst staan.
  • 5-6 jaar: De plaatsingstijd bij de bevers is ruim 2 jaar.
  • 7-11 jaar: we hopen uw kind het eerstvolgende plaatsingsmoment een plaats aan te kunnen bieden bij een van onze Welpen, Esta’s of Dolfijnen onderdelen
  • 11 jaar en ouder: wij proberen uw kind direct te plaatsen.

In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de volgorde van plaatsing op de plaatsingslijst.
Als wij plaats hebben wordt u per mail benaderd.

Meekijken

Veel kinderen willen eerst meekijken of scouting wel wat voor hen is. In januari en mei/juni is er daarom de gelegenheid om bij verschillende onderdelen mee te kijken. Alle kinderen die op de plaatsingslijst staan, krijgen hier automatisch een uitnodiging voor. 
We hebben er om organisatorische redenen voor gekozen om het meedraaien te beperken tot 2 vaste momenten per jaar. 

Als u een plaats heeft geaccepteerd, kan uw kind de eerste twee weken na plaatsing gratis meedraaien voordat u contributie verschuldigd bent.

Kosten

Onderdeel

Contributie
per Kwartaal

Weekend Kamp
(Bij benadering)

Zomerkamp
(Bij benadering)

Overige kosten*

 Bevers  31,-  2x 12,50  25,-  
 Dolfijnen  31,-  3x 17,50  135,- Zwemvest (20,-)
 Esta's  31,-  3x 17,50  135,-  
 Welpen  31,-  3x 17,50  135,-  
 Paradijsvogels  44,- 2x 10,-   
 Zeeverkenners  44,- 3x10,- 1x 40,-  170,-  Zwemvest (25,-) en waterdichte tas (10,-)
 Landverkenners 44,- 3x17,50  135,-   
 Luchtverkenners 44,-  3x 17,50 135,-  zweefvliegen (25,-) 
 Explorers  44,- 3x 15,-  135,-   
 Ruige vaart 15,-     zwemvest (25 tot 200,-) 
Activiteiten worden apart in rekening gebracht
 Loodsen 15,-     zwemvest (25 tot 200,-) 
Activiteiten worden apart in rekening gebracht
 Stam 15,-    

Elke activiteit wordt apart berekend (te samen max 100,- excl zomerkamp)

Plusscouts 15 ,-     Elke activiteit wordt apart berekend 

* Elk onderdeel heeft zijn eigen uniform, bestaande uit een blouse of een sweater, groepsdas en dasring. De kosten voor dit pakket zijn ongeveer 35,- Daarnaast kan het zijn dat een onderdeel voor speciale activiteiten een kleine bijdrage rekent.
Betaling van kampen en overige kosten gaat via de rekening het betreffende spelonderdeel

De contributie verloopt via automatische incasso en is bij vooruitbetaling verschuldigd,
De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd door de groepspenningmeester.
Aangezien een lidmaatschap soms niet op de 1e van een kwartaal start, is het mogelijk dat u eenmalig een extra rekening krijgt om een deel van een kwartaal te betalen. 

VOG

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).