Speltakken.

Kinderen van een bepaalde leeftijd zitten bij elkaar in een speltak. Een speltak bestaat uit meerder onderdelen. Onze groep heeft 19 onderdelen. Elk onderdeel heeft zijn eigen leidingteam.

De verschillen speltakken worden hieronder beschreven:
Bevers (5 tot 7 jaar)
Welpen, Esta's en Dolfijnen (7 tot 11 jaar)
Paradijsvogels (7 tot 13 jaar)
Verkenners (11 tot 15 (of 18) jaar)
Explorers (15 tot 18 jaar)
Loodsen en ruige vaart (18+)
Stam (18 tot 21 jaar) 
Plusscouts (21+)
Bevers (5 tot 7 jaar)

Wat voor activiteiten doen de Bevers?
De Bevers spelen bal-, tik- en renspelen op het grasveld en het plein. Ze zijn daarnaast creatief bezig. Ze kunnen hun creativiteit bijvoorbeeld kwijt in het maken feestmutsen of paashazen of in het versieren van iets lekkers om dat daarna gezellig samen op te smullen.
De kinderen gaan ook twee paar keer per jaar op weekendkamp. De kinderen die willen mogen dan een nachtje slapen in ons eigen onderkomen. En er is een zomerkamp (1 of 2 overnachtingen buiten Woerden).
Bij alle activiteiten geldt dat meedoen belangrijk is dan presteren. We proberen samenspel en samenwerking te stimuleren.

Waar en hoe laat vinden de opkomsten plaats?
De opkomsten vinden vrijwel altijd plaats op de scoutingboerderij. De opkomst van de ochtend Bevers is op zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur. De middag Bevers draaien zaterdag van 13.15 tot 14.45 uur.

Hoe groot is de groep waarin mijn kind komt?
Er zitten circa 20-25 kinderen in een groep, zowel jongens als meisjes.

Wat zijn de kosten?
Zie kosten
Welpen, Esta's en Dolfijnen (7 tot 11 jaar)

Wat is het verschil tussen Welpen, Esta’s en Dolfijnen?
Eerst het verschil tussen Welpen en Esta’s: Vroeger waren er aparte onderdelen voor jongens en meisjes. De jongens groep heette Welpen en de meisjes Kabouters. In 1991 heeft Scouting Nederland bedacht dat jongens en meisjes best samen kunnen spelen: de Esta’s werden opgericht. Esta’s zijn dus officieel een gemengde groep. Binnen de Albert Schweitzergroep maakt het echter niet uit. Beide Welpengroepen zijn net zo gemengd als de Esta’s. De Welpen en Esta’s hebben allebei een eigen thema waarin ze kunnen werken. Voor de Welpen is dat het jungleboek en voor de Esta’s geldt : “wat je aantrekt dat ben je”.

In de praktijk: Op het programma heeft dit thema weinig invloed. Ten eerste omdat de onderdelen weinig gebruik maken van het thema en ten tweede, omdat je in beide thema’s exact hetzelfde spel kunt doen. Het enige verschil tussen de verschillende onderdelen wordt gemaakt door de leidingteams. Elk onderdeel heeft zijn eigen leidingteam en die bepaalt de werkwijze en (deels de) sfeer in een groep. Onze ervaring is echter dat het voor bijna geen enkel kind uitmaakt bij welk leiding team hij of zij komt.

In 1999 heeft Scouting Nederland een watertak bedacht voor deze leeftijd: De Dolfijnen. Dit onderdeel is ook gemengd. Het grote verschil met de Welpen en Esta’s is dat ze hun activiteiten op en rond het water doen. Het thema is het dolfijneneiland waarop en rond zich alles afspeelt. Ze beschikken over kano’s waar ze zomers bijna de hele opkomst in varen en spelletjes mee doen. In de winter doen ze dezelfde soort activiteiten als de Welpen en Esta’s, maar wel gerelateerd aan water en varen. Omdat de Dolfijnen veel water activiteiten doen, is een zwemdiploma (A) verplicht.

Wat voor activiteiten doen de onderdelen?
De Welpen en Esta’s spelen veel spelen in onze jungle, zoals smokkelaartje, levend stratego en levend kwartet. Bal-, tik- en ren-spelen op het grasveld en het plein worden veel gedaan. Daarnaast wordt er kampvuur gemaakt, broodjes gebakken en gepioneerd (knopen met hout en touw). Ze zijn ook creatief bezig, bijvoorbeeld een verfschilderij van 10 bij 10 meter of knutselen met piepschuim. Een keer per jaar gaan ze zeilen, knotten en proberen ze een activiteit te organiseren waarbij ouders ook welkom zijn. De Dolfijnen doen deze activiteiten ook, maar besteden daarnaast veel tijd aan varen en spelen in de kano’s.
Bij alle activiteiten geldt dat meedoen belangrijk is dan presteren. We proberen samenspel en samenwerking te stimuleren Alle onderdelen hebben zo’n 3 weekendkampjes per jaar en een zomerkamp (niet verplicht, maar het is meestal het hoogtepunt van het jaar)

Waar en hoe laat vinden de opkomsten plaats?
De opkomsten vinden over het algemeen plaats op de scoutingboerderij. De Dolfijnen zullen ook gebruik maken van de Singel.

Tijden:
Dolfijnen vrijdagavond 18:30 - 20:30
Ochtend Esta's zaterdagochtend 10:00 - 12:00
Ochten Welpen zaterdagochtend 10:30 - 12:30
Midddag Esta's zaterdagmiddag 14:00 - 16:00
Middag Welpen zaterdagmiddag 14:30 - 16:30

Hoe groot is de groep waar mijn kind komt?

Er zitten circa 30-40 kinderen in een groep, zowel jongens als meisjes.

Wat zijn de kosten?
Zie kosten
Paradijsvogels (7 tot 13 jaar)

Wat zijn Paradijsvogels?
De Paradijsvogels vormen een speltak voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar, die veel meer zorg vragen door b.v. een verstandelijke beperking of een gedragsprobleem, waardoor het moeilijk is om in een reguliere speltak mee te draaien. De leden komen uit het speciaal onderwijs op het niveau van (Z)MLK of uit het reguliere onderwijs met ‘een rugzakje’. Een kleine lichamelijke handicap daarbij is geen probleem, maar het gebouw en de omgeving zijn niet aangepast voor een rolstoel of rollator. Voor kinderen ouder dan 13 jaar is er geen speciale vervolggroep.

Wat voor activiteiten doen de Paradijsvogels?
De Paradijsvogels beleven iedere week spannende avonturen in de jungle en doen activiteiten als:
• Ontdekken
• Spelen in en met de natuur
• Sport en spel
• Creativiteit
• Typische scoutingdingen zoals kampvuur, koken en knopen.

Minimaal 1 keer per jaar is er een weekendkamp (max 24 uur).

Waar en hoe laat vinden de opkomsten plaats?
De opkomsten vinden vrijwel altijd plaats op de scoutingboerderij. De opkomst is op woensdagavond van 18.30 - 20.00 uur.

Hoe groot is de groep waarin mijn kind komt?
De Paradijsvogels draaien in een klein groepje van maximaal 15 kinderen, met meer leiding dan in een reguliere speltak.

Wat zijn de kosten?
Zie kosten
Verkenners (11 tot 15 (of 18) jaar)

Wat is het verschil tussen de verschillende Verkenner onderdelen?
De Dinsdag-, Donderdag-, Lucht -en Zaterdagmiddag verkenners zijn land groepen en doen hun activiteiten vooral op het land. De activiteiten vertonen dan ook veel overeenkomsten. De Luchtverkenners onderscheiden zich wel van de andere groepen door af en toe lucht gerelateerde activiteiten te doen. Het enige verschil tussen de verschillende onderdelen wordt gemaakt door de leidingteams. Elk onderdeel heeft zijn eigen leidingteam en die bepaalt de werkwijze en (deels de) sfeer in een groep. De Zeeverkenners verschillen qua programma wel veel van de andere vier verkenners onderdelen. Het is namelijk een watergroep en hun opkomsten staan dan ook geheel in het teken van varen.

Wat voor activiteiten doen de onderdelen?
De vier landverkenners groepen zijn veel buiten te vinden waar ze diverse spelen doen en verschillende (scouting) vaardigheden oefenen. Te denken valt aan: koken, kampvuur maken, EHBO, pionieren, vlotten bouwen, vissen met zelfgemaakte hengels, (gps) tochten lopen, kamptechnieken en een filmavonden. Daarnaast worden er balspelen gedaan of een spel in onze jungle. Een keer per jaar wordt er gezeild en staat er bomen knotten op het programma. De luchtverkenners gaan daarnaast een keer per jaar gaan vliegen met de kinderen in b.v een zweefvliegtuig. Meerdere malen per jaar proberen ze creatief bezig te zijn in het thema lucht, door bijvoorbeeld een vlieger, boomrang of luchtballon te maken. De Zeeverkenners besteden in het zomerseizoen het merendeel van hun tijd aan het zeilen op de Nieuwkoopse plassen, waar ze eerst op de fiets naar toe gaan. De zeil en andere vaartechnieken worden geleerd, maar er worden ook (water) spelen gedaan. In de wintermaanden wordt per groepje de eigen boot opnieuw geverfd. Dit wordt afgewisseld met een actief spel en patat eten.

Bij alle activiteiten geldt dat meedoen belangrijk is dan presteren. We proberen samenspel en samenwerking te stimuleren. Hoe ouder ze worden hoe meer zelfstandigheid we van ze vragen.

Alle onderdelen hebben zo’n drie weekendkampjes per jaar en een zomerkamp. Op de kampen kunnen de leden in de praktijk brengen wat ze tijdens de opkomsten hebben geoefend, b.v zelf koken of een zeilwedstrijd tegen een andere groep.

Waar en hoe laat vinden de opkomsten plaats?
De opkomsten vinden over het algemeen plaats op de scoutingboerderij.
De Zeeverkenners zijn in de winter ook op de boerderij, maar zomers gaan ze naar de Nieuwkoopse plassen om daar te zeilen.

Tijden:
Dinsdagverkenners dinsdagavond 19:00 - 21:00
Donderdagverkenners donderdagavond 19:00 - 21:00
Zeeverkenners zaterdag Zomer
09:00 - 17:00
Winter
11:00 - 16:00
Luchtverkenners zaterdagochtend 10:00 - 12:00
Zaterdagmiddagverkenners zaterdagmiddag 15:00 - 17:00

Hoe groot is de groep waarin mijn kind komt?
Er zitten circa 20-30 kinderen in een groep, zowel jongens als meisjes.
De land en lucht onderdelen zijn tot 15 jaar. De zeeverkenners mogen tot hun 18e blijven.

Wat zijn de kosten?
Zie kosten
Explorers (15 tot 18 jaar)

Wat voor activiteiten doen de Explorers?
De Explorers is een speltak voor leden van 15 tot 18 jaar die begeleid worden door begeleiders. Zij helpen de leden om goede leiding te worden (of zijn) en natuurlijk een leuke en uitdagende explo tijd te hebben.

De leden bij de Explorers zijn zelfsturend, dat wil zeggen, ze hebben een eigen bestuur waarmee zij zelf verantwoordelijk zijn voor o.a. (weekend)kampen en financiële bijdrages uit de kas voor opkomsten enz. Elke week verzinnen twee tot drie leden de opkomst en communiceren dit met de daarvoor aangewezen begeleiding voor eventuele feedback. Ook tijdens de opkomsten verzorgen de leden de spellen en activiteiten volledig zelf.

Waar en hoe laat vinden de opkomsten plaats?
De opkomsten vinden vrijwel altijd plaats op de scoutingboerderij.

maandag explorers maandagavond 19:00-21:00
Vrijdag explorers vrijdagavond 20:00-22:00
 

Hoe groot is de groep?
Er zitten circa 20-30 leden in een groep, zowel jongens als meiden

Wat zijn de kosten?
Zie kosten
Loodsen en ruige vaart (18+)

Wat zijn Loodsen en ruige vaart ?
Deze speltak zijn opgericht voor leden na hun 18de (nog) geen leiding willen worden of leiding die naast hun het onderdeel waar ze leiding zijn zelf lid willen zijn, maar ook actief willen blijven bij de water speltak groepen van Scouting Woerden.

Wat voor activiteiten doen ze?

Het varen en onderhouden van de lelievletten staat voorop. Daarnaast vinden er andere activiteiten plaats die de leden zelf aandragen, zoals motorvaren, bowlen en karten. De leden kunnen gevraagd worden bij de organisatie van groepsactiviteiten, zoals een vossenjacht. Ook organiseren ze zelf grote groepsactiviteiten, zoals zeilwedstrijden, zware tochten over de waterwegen. In de winter worden de boten onderhouden (krabben, schuren en verven). Uiteraard gaan ze op zomerkamp, naar het regionale pinksterkamp en is er een onderhoudsweekend. Daarnaast zijn de leden vrij om tussentijds nog weekendkampen te organiseren.

Waar en hoe laat vinden de opkomsten plaats?

ruige vaart zaterdag Zomer
10:00 - 17:00
Winter
11:00 - 16:30
loodsen zondag eerste zondag van de maand vaste opkomst. Andere zondagen flexibel ingevuld.
De opkomsten zijn in de zomer op de Nieuwkoopse plassen (de Meije). Er wordt verzameld bij de blokhuisbrug. Om 16.30 is de terugkeer in Woerden. In de winter zijn de opkomsten op de boerderij. De opkomsttijden zijn dan afhankelijk van de activiteit.

Hoe groot is de groep?
Er zijn meestal zo'n 10 tot 20 leden. Zowel jongens als meiden.

Wat zijn de kosten?
Zie kosten
Stam (18 tot 21 jaar)

Wat is de Stam?
De stam is een groep van leden die te oud zijn voor de explorers en te jong voor plusscouts, maar wel graag een wekelijkse opkomst willen bijwonen. De stam heeft een eigen bestuur. De adviseur (leiding / ervaren stam lid) helpt het bestuur.

Wat voor activiteiten doet de Stam?
De stam organiseert verschillende activiteiten zoals; - Pooltocht (avondhike in de winter voor leden vanaf de verkennersleeftijd van scouting Woerden) - Stam-Cafe (eens in de maand een leuke activiteit in de bar voor de kaderleden) En uiteraard doet de Stam zelf ook mee met dit soort activiteiten en gaat de Stamgroep een weekend weg.

Waar en hoe laat vinden de opkomsten plaats?
Er zijn twee stamgroepen. De ene draait woensdag van 20.00-22.00 en de andere draait vrijdag van 19.30-21.30. Door speciale activiteiten kan deze tijd nog wel eens afwijken.

Wat zijn de kosten?
Zie kosten
Plusscouts (21+)

Bij deze groep kan iedereen van 21 jaar of ouder terecht, die graag betrokken wil blijven bij onze scoutinggroep, maar geen wekelijkse opkomsten kan of wil draaien. Deze groep scouts organiseren zelf activiteiten en de plusscouts die daar interesse in hebben kunnen zich aanmelden.