Stichting Vrienden van Scouting Woerden

Beste grote en kleine vrienden van "Stichting Vrienden van Scouting Woerden", na het grote succes van het jubileumkamp heeft de Stichting een nieuw doel om Scouting Woerden financieel te ondersteunen. Namelijk de verbouwing van het voorhuis van de scoutingboerderij.

Kunt u ons helpen?

Dan is onze stichting op zoek naar U. Op dit moment lopen er 2 acties waar makkelijk aan deelgenomen kan worden.

1. Tank en Schenk

Wilt u scowo een handje helpen met geld inzamelen? Texaco (europalaan) werkt hier aan mee. Zij doneren 1 cent per liter brandstof die u bij hen tankt aan scouting Woerden. Bij het afrekenen kunt u aangeven dat u wil doneren. Vervolgens kunt u op het scherm voor de balie Scouting Woerden kiezen door: op overige te klikken en dan staan wij halverwege.Tegenwoordig mag u ook als u betaald met een tankpas doneren.

2. Rabobank fietstocht

Ook dit jaar gaan wij weer meedoen met de Rabobank fietstocht. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 9 juni 2018. Zet het in uw agenda. Zowel de “Stichting vrienden van Scouting Woerden” (deelnemersnummer 91) alsook “Scouting Albert Schweitzergroep Woerden” (deelnemersnummer 90) zijn opgegeven. Dit jaar kunnen wij 2x zoveel geld bij elkaar fietsen.

Wij hopen jullie allemaal te zien bij het Rabobank hoofdkantoor in Woerden op zaterdag 9 juni 2018.

Over de stichting

De Stichting is in het leven geroepen in 2015 om scouting Woerden financieel te ondersteunen bij het groots vieren van hun 50 jaar bestaan in 2016. Dit is een groot succes geworden.

Stichting Vrienden van Scouting Woerden (Kamer van Koophandel Nummer: 6361416)

1. De stichting heeft ten doel: het geven van financiële ondersteuning van grote feestelijke activiteiten van De Albert Schweitzergroep Woerden.
2. De stichting tracht dit te bereiken onder meer door:
- Het benaderen van sponsoren;
- en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
3. De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Dit bestuur bestaat uit vrijwilligers waarvan drie leden die actief lid zijn en twee niet-leden van scouting Woerden:
D. (Dick) van der Snoek vervult de functie van voorzitter. (niet-lid)
D.W. (Dirk Willem) Huizinga vervult de functie van penningmeester. (lid, tevens penningmeester van scouting Woerden)
A.S. (Sandra) Verburg vervult de functie van secretaris. (lid)
M.M.E. (Maud) Hermans vervult de functie van algemeen bestuurslid. (niet-lid)
W.L. (Wouter) Pijnacker vervult de functie van algemeen bestuurslid. (lid)

De stichting is opgericht 26 juni 2015. De oprichtingsakte is gepasseerd bij Westdam notarissen te Woerden.

De eerste grote activiteit was het jubelkamp in 2016 ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van scouting Woerden voor alle leden mogelijk te maken.

Ons volgende doel is het financieel ondersteunen bij de verbouwing van het voorhuis van de scoutingboerderij. Dit project verwacht halverwege 2018 te starten.

Draagt u scouting een warm hart toe en vindt u dit een goed doel?
Wilt u ons een klein beetje opweg helpen?
Dan kunt u een financiële bijdragen overmaken naar:

Stichting vrienden van scouting Woerden

IBAN: NL85RABO 0305091522

Met vriendelijke groeten,

namens de bestuursleden van Stichting vrienden van scouting Woerden.