De weergoden zaten wederom mee dit jaar en zo konden we het overvliegen in goede stemming in het gemeeentepark uitvoeren. Omdat er twee nieuwe onderdelen zijn bijgekomen waaren er nogal wat kandidaten. De zeephelling was welliswaar meer zeep dan helling maar met behulk van een touw en een paar sterke mannen was het geen probleem om voldoende spectaculaire beelden te veroorzaken. Het daarop volgende spel (levend risk) werd door veel kinderen toch wel als heel moeilijk ervaren. Maar aldoende leert men. Tegen half vier was alles afgelopen en kon de fair-play prijs uitgereikt worden aan de ochtend-esta's. De traditionele fotoserie is hier te vinden. Inclusief de groepsfoto in groot formaat.

Wij kregen onderstaande foto toegestuurd. Gerdien is een vroegere leidster van de bevers. Zij is tijdens een ballonvaart ten huwelijk gevraagd. Over haar antwoord weten wij niks anders dan dat zij in oktober gaan trouwen. Ook van hem kregen wij geen nadere informatie zodat wij geen andere conclusie kunnen trekken dan dat ook bij de bevers de liefde op kan bloeien.

Gerdien en Gerben

Voor komend najaar staat hij gepland voor zatterdag 23 oktober 12.00h tot zondag 24 oktober 12.00h We hopen weer wat nieuwe gezichten te zien. Aanmelden gaarne via de betreffende pagina. En voor iedereen die nog niet weet wat de NVDKO is:
De NVDKO is een LAN party. Hij heet niet zo omdat de Nacht Van De Kleine Oogjes al bestond toen nog niemand van een LAN had gehoord en we gewoon met onze oude PC's in een kring gingen zitten en een geluidskaart al heel wat was. We gaan met zijn allen met ieder zijn eigen PC in de boerderij zitten en knopen deze allen aan elkaar via een netwerk. Dat geeft het grote voordeel dat je heel snel bij elkaar kan downloaden en ongestoord gamen. Het geheel duurt exact 24 uur en als je wil slapen, wel dat kan... Het staat open voor leden, ouders en introducees.

De zeeverkenners hebben eindelijk een eigen website. De site is te vinden op http://zeeverkenners.scowo.nl, of via het menu.

Nu de zomervakanties voorbij zijn komen de foto's van de kampen boven water. De paradijsvogels hadden begin juni een weekend in Rotterdam en hier zijn de foto's.

Van een geslaagd hoort ook een verslag te zijn en wetende dat een hoop mensen er naar uitkijken hierbij alvast een eerste impressie die ongetwijfeld nog aangevuld zal worden. Aanvullingen bij voorkeur op CD kunt u bij Lex Vroemen kwijt. Kijk hier voor het fotoverslag.