Scouting Woerden is ook dit jaar weer opgegeven voor Rabo ClubSupport: iedereen met een Raborekening, die kan inloggen in de app of op de website mag 5 stemmen uitbrengen met een maximum van 2 op één doel. Elke stem levert een bedrag op om ons doel te kunnen realiseren!

Scouting Woerden hoopt een mooi startbedrag op te halen voor het bouwen /verbouwen van het dak van de schuur en het realiseren van een overkapping boven het speelplein, zodat onze leden ook bij nat weer lekker droog kunnen buitenspelen.

Klik hier  om direct je stem te kunnen uitbrengen tussen nu en 25 oktober 2020. Je vind ons onder “stichting vrienden van Scouting Woerden” bij Rabobank Rijn en Veenstromen.

 

Geen Rabobankrekening maar toch onze scoutingvereniging ondersteunen? De “tank en schenk”  actie bij tankstation Divers op de Europabaan loopt ook nog steeds!

Bedankt en goede start!

Het bestuur en team Groepsbegeleiding wil graag nogmaals iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor de fantastische zomeractiviteiten die door jullie georganiseerd zijn, ondanks de teleurstelling over het niet doorgaan van de zomerkampen.

Nu staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur en zijn de voorbereidingen ingezet voor toffe, coronaproof, opkomsten en verwelkomen jullie binnenkort je nieuwe leden.

Het bestuur wil graag de veiligheid van onze leden en vrijwilligers waarborgen en daarom blijven we streng toezien op de naleving van de richtlijnen en de hygiëne. We willen immers geen besmettingshaard worden of het risico lopen dat de gemeente maatregelen moet treffen omdat we het niet goed doen. Nog veel belangrijker, als het goed gaat hopen we over een tijdje sommige teugels binnen ScoWo een beetje te kunnen laten vieren.

Team groepsbegeleiding heeft zich daarom deze zomer gebogen over de vraag hoe we met elkaar en op een positieve manier kunnen zorgen dat wij ons allemaal aan de afspraken houden. Zij vertellen je daar in deze nieuwsbrief over.

Wij wensen iedereen een mooi seizoen!

Het Bestuur,
Ad, DW, Erik, Jolanda, Martijn en Maykel

Corona en opkomsten na de zomervakantie

Scouting begint binnenkort weer en jullie zijn vast bezig met de planning. Daarom even een opfrisser en update van de coronamaatregelen.
Een volledige lijst van de maatregelen vind je onderaan dit artikel.

We gaan weer de normale opkomsttijden hanteren. We spelen zoveel mogelijk buiten. Als je binnen wilt spelen, dan is dat in de eigen opkomstruimte met zoveel mogelijk open deuren en ramen.

Het bijhouden van de presentielijst is nu erg belangrijk, dus geef één van je leidings dat taakje.
Waar we ook extra aan gaan werken is hygiëne: na de opkomst maakt ieder spelonderdeel de toiletten (ook deuren en kranen) schoon. Zorg je er iedere opkomst voor dat die taak wordt uitgevoerd?

Op 2 september gaan we even met jullie rond de tafel zitten om samen tot een goed plan te komen voor de hygiënemaatregelen. Uitnodiging wordt aan de teamleiders gestuurd.
Richtlijnen en voorwaarden voor kampjes volgen nog. Er zijn geen kampjes mogelijk vóór oktober. Een installatie-opkomst doen we zonder ouders, want ouders mogen niet op het terrein komen.
Er is geen groeps-overvliegdag in september.
Als je een uitzonderlijke opkomst wilt doen, overleg je dan even met ons?

Groepsbegeleiding denkt graag met jullie mee!

GEZOCHT

Naar aanleiding van de oproepen voor groepspenningmeester heeft Huub zich kandidaat gesteld. Huub heeft een financiële achtergrond, is de vader van een aantal van onze leden/leiding en heeft bij verschillende activiteiten hand- en spandiensten verricht.
Voor de beheerdersfunctie binnen het bestuur hebben we een kandidaatstelling van Jeffrey ontvangen. Jeffrey heeft geen nadere introductie nodig.
Er zijn nog geen aanmeldingen voor de functie van voorzitter.
In de loop van volgend jaar komt de functie van verhuurder ook beschikbaar.

Het bestuur is erg blij met de aanmeldingen, maar we mogen en willen andere aanmeldingen niet uitsluiten. Wil je iemand voordragen voor één van deze functies of misschien jezelf kandidaat stellen, neem dan contact op met iemand van het bestuur.

De groepsraad beslist over alle benoemingen binnen onze vereniging en de verkiezingen vinden plaats in de vergadering van 20 november a.s.

Scouting Woerden heeft er sinds dit jaar weer een nieuw spelonderdeel bij: De Ruige Vaart!

Deze watergroep is opgericht omdat een deel van de zeeverkennersgroep tussen wal en schip dreigde te raken: te jong voor de loodsen maar de zeeverkenners ontgroeid.

Ruige Vaart is een groep met jongvolwassenen van 18-22 jaar (loodsen). Een groep die zich op een uitdagendere manier wil blijven ontwikkelen en, waarvan de leden (die dat willen) kunnen doorgroeien tot zeeverkennersleiding.

Maar meteen na de oprichting kwam de coronalockdown. Hierdoor kwam het, dat pas afgelopen zondag de zeilen gehesen konden worden voor de eerste opkomst van de Ruige Vaart. Maar nu is het dan ook... Trossen Los!

Scouting is veelzijdig, creatief en uitdagend! Daardoor hoefden onze Woerdense Scouts niet helemáál in lockdown want er waren online alternatieve programma’s. Vanaf de tweede helft in mei mocht Scouting Woerden ook weer buitenactiviteiten organiseren voor de jeugdleden. Nadat elke week meer spelonderdelen hun programma hervatten, kreeg dit weekend ook het waterwerk groen licht om hun boten naar Nieuwkoop te varen. Vanaf volgende week kunnen de zeeverkenners weer elke zaterdag los op de Nieuwkoopse Plassen en zijn al onze 350 leden en 150 kaderleden weer lekker actief met het scoutingspel.Update
Eind mei is een aantal spelonderdelen van Scouting Woerden weer gestart met buitenactiviteiten. Omdat dit heel goed is gegaan en omdat de overheid per 1 juni enkele regels heeft versoepeld, gaan ook andere onderdelen hun opkomsten hervatten.

De wijzigingen zetten we hieronder voor u op een rijtje.
Voor het overige blijven de maatregelen van kracht zoals in het nieuwsbericht van 18 mei.

Opkomsten
Bij Scouting Woerden vinden alle opkomsten nog steeds alleen buiten plaats. Er geldt een uitzondering voor de Bevers.

Afstand
Elke leiding houdt 1,5 meter afstand tot elke verkenner, explorer en iedereen van 18 jaar en ouder.
Leiding hoeft geen afstand te houden tot bevers, welpen, esta’s en dolfijnen.
Verkenners en Explorers (tot 18) hoeven buiten géén afstand meer tot elkaar te houden. Zij houden wél 1,5 meter afstand tot de leiding.

Drinken
De leden mogen zelf drinken meenemen in een bidon voorzien van naam.

Vertrek en aankomst
Bij het brengen en ophalen blijft het éénrichtingverkeer op de dijk van kracht en continueren wij het Kiss-&-Ride principe. Kom alstublieft niet te vroeg. Moet u toch even wachten, parkeer dan op het terrein van Van Vliet Caravans en volgt u de aanwijzingen van de vrijwilligers op.

Zomerkampen
De zomerkampen gaan tot onze grote spijt niet door dit jaar. Ouders en leden hebben op 8 juni per mailbrief een toelichting ontvangen.

Leiding buigt zich over eventuele alternatieven die tijdens de zomerperiode aangeboden zouden kunnen worden. De spelonderdelen informeren elk hun eigen leden hierover.


Factsheets
Download:

Update: Nieuw nieuws in een nieuwer nieuwsbericht: ScoWo en het coronavirus vanaf 1 juni.

Origineel bericht:
Scouting Woerden start binnenkort als pilot met een aantal opkomsten. Ook bij scouting is nagedacht over het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Wij volgen daarin de richtlijnen van de
overheid en Scouting Nederland.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

De opkomsten zijn uitsluitend buiten
de gebouwen zijn niet toegankelijk. Voor alle afspraken die tijdens de opkomsten van kracht zijn, verwijzen wij naar de factsheets bij dit bericht (blauw voor leden, groen voor leiding). Al onze leden zijn hierover per e-mail geïnformeerd door het bestuur op 18 mei.

Verkouden? Blijf thuis!
Op advies van het RIVM en de GGD vragen wij onze leden om bij verkoudheidsverschijnselen thuis te blijven.  

Voor het halen en brengen is een kiss & ride zone ingericht
Er is toezicht aanwezig om deze momenten in goede banen te leiden. Volgt u alstublieft de aanwijzingen van deze vrijwilligers op.
Kiss and ride

Naast het reguliere corvee voert elk spelonderdeel korte, extra corvee rondes uit, zowel vóór als na de opkomsten:
er zijn vochtige reinigingsdoekjes voor het schoonmaken van de dingen die we veel aanraken: deurklinken, trapleuningen, kranen en spoelknoppen. In de toiletruimtes is voldoende zeep en papier voor het drogen van de handen. 

Er zijn posters opgehangen met de algemene hygiënemaatregelen, en leiding ziet hierop toe

  1. Was je handen regelmatig met water en zeep.
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog (in plaats van in je handen).
  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van je neus. Gebruik deze éénmalig en gooi het zakdoekje na gebruik in de vuilnisbak. Was daarna je handen met zeep.
  4. Wij schudden geen handen.

Gaan de  zomerkampen door?
Over de zomerkampen is nog geen besluit genomen. Wij verwachten begin juni hier duidelijkheid over te kunnen geven.

De adviezen van Scouting Nederland kunt u nalezen op de website: https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5784-corona-en-scouting-vanaf-11-mei

Download: